Grund i Alsike

Här gräver vi och gjuter ny grund  .