Då komunen går ut och inspekterar de privata avloppen i kommunen, händer de ibland att man behöver åtgärda detta.
Ex.Nytt avlopp i Aken.

Akens byte av avloppstank..................